ZEBRANIA I DNI OTWARTE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 2017/2018

12 IX 2017 godz. 18.00

Zebranie

.

24 X 2017 godz. 18.00

Dzień otwarty

12 XII 2017 godz. 18.00

 

                     godz. 18.15

Zebranie

(Oceny proponowane na I semestr)

Dzień otwarty

13 II 2018 godz. 18.00

Zebranie

27 III 2018 godz. 18.00

 

                   godz.18.00

Zebranie kl III

(Procedury egzaminacyjne)

Dzień otwarty

15 V 2018 godz. 18.00

 

                  godz. 18.15

Zebranie

(oceny proponowane na koniec roku)

Dzień otwarty