Witajcie w naszej szkole
- Bożena Bronikowska - Dyrektor

Nasza szkoła istnieje od 2000 r. i z powodzeniem realizuje wizję bycia przyjazną, kameralną, bezpieczną i ambitną placówką dydaktyczną. Sprzyjająca lokalizacja, dobre warunki i kreatywna kadra to elementy tworzące szkołę na miarę XXI wieku, a taka szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, pomaga uczniom zrozumieć otaczający świat i kształtuje mądrego, wrażliwego i otwartego na wyzwania wychowanka. Misja pedagogiczna

Misja szkoły

Trzon naszej filozofii pedagogicznej i edukacyjnej stanowią założenia i kierunki wytyczone przez założycielkę szkoły Panią Czesławę Boruc. Priorytetem dla niej było wychowanie młodzieży w poczuciu własnej wartości. Chciała, aby jej uczniowie po ukończeniu szkoły byli odważni, odpowiedzialni, aby umieli przezwyciężać swoje słabości.

Zdajemy sobie sprawę, że talentom drzemiącym w młodych ludziach należy stworzyć odpowiednią przestrzeń rozwoju. Tylko poczucie zrozumienia, bezpieczeństwa i akceptacji może utrwalić w uczniach przekonanie, że ich pomysłowość i temperament nie są ograniczane przez sztywny gorset zakazów i schematów zaś przydarzające się im błędy nie świadczą o ich mierności lecz są normalnymi etapami w procesie edukacyjnym. Głęboko wierzymy, że takie podejście pozwala kształtować wiarę we własne możliwości, niezależność myślenia oraz wytrwałość — cechy tak potrzebne w radzeniu sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą życie.

Świat stoi przed Wami otworem

Sprzyjająca lokalizacja, dobre warunki i kreatywna kadra to elementy tworzące szkołę na miarę XXI wieku, a taka szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, pomaga uczniom zrozumieć otaczający świat i kształtuje mądrego, wrażliwego i otwartego na wyzwania wychowanka.Misją naszego gimnazjum jest przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnym świecie tzn. umiejącego posługiwać się technologią informacyjną, współpracować w zespole, tolerancyjnego, umiejącego dokonywać świadomych wyborów, rozumiejącego potrzebę samodoskonalenia i rozwoju, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, krytycznego wobec natłoku medialnych informacji i reklam, mającego poczucie własnej wartości komunikującego się w różnych językach obcych.

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej odpowiadającej na potrzeby dojrzewającej młodzieży. Rzeczywistość wokół nas nieustannie się zmienia i rosną oczekiwania naszych uczniów. Staramy się wykształcić i wychować ucznia:

 • posiadającego rzetelną i nowoczesną wiedzę, którą potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów
 • komunikującego się w języku ojczystym i językach obcych
 • kreatywnego
 • tolerancyjnego i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka
 • szanującego tradycje i kulturę własnego narodu
 • odpowiedzialnego za podejmowane decyzje
 • umiejącego posługiwać się technologią informacyjną
 • angażującego się w życie szkoły i środowiska lokalnego
 • cechującego się wysoką kulturą osobistą
 • widzącego potrzebę samodoskonalenia i rozwoju
 • mającego poczucie własnej wartości
 • umiejącego pracować w zespole
 • prowadzącego zdrowy tryb życia

Nierzadko witamy w naszych murach dzieci które nie potrafiły odnaleźć się gdzie indziej.. U nas ich talenty są dostrzegane a ograniczenia i problemy traktowane z wyrozumiałością. Dzięki temu uczniowie ci odnajdują swój rytm i zaczynają ufać swojemu wewnętrznemu głosowi. Rodzice którzy zdecydowali się powierzyć naszej opiece swoje dzieci dostrzegają nasze wysiłki i doceniają to w jaki sposób podchodzimy do uczniów, co znajduje odzwierciedlenie w ich opiniach

Osiągnięcia

 • Pierwsze miejsce naszego ucznia w Olimpiadzie matematycznej
 • Zaszczytne 12. miejsce w Rankingu Niepublicznych Gimnazjów m.st. Warszawy.
 • Pierwsze miejsce w rankingu EWD na Ochocie
 • Znakomity wynik egzaminów gimnazjalnych

Wybrałam Prywatne Gimnazjum na Ochocie i nie zawiodłam się. Był to strzał w dziesiątkę! To w nim mój syn odnalazł się, choć początek wcale nie był łatwy. Pracowało nad tym wielu wspaniałych nauczycieli – ludzi z pasją, twórczym podejściem i ogromnym zaangażowaniem. To dzięki nim i ich nieszablonowym działaniom mój syn odzyskał poczucie własnej wartości i motywację do nauki.

Zapraszamy

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, ale jeszcze serdeczniej zapraszamy na Jasielską, do niedużego, ale nowoczesnego i sympatycznego gimnazjum.