Skład Samorządu Szkolnego:

  • JULIA JANEK – przewodniczacy
  • ERNEST PRZYŻECKI – wiceprzewodniczący
  • KATARZYNA ZYCH– skarbnik
  • AMELIA JACHIMOWSKA – Rzecznik ds. Ucznia
  • ALEKSANDRA MIKULSKA i MICHAŁ HARMAK – Rzecznik ds. Akcji Charytatywnych
  • KAROLINA PEŁCZYŃŚKA i ALEKSANDRA GÓŹDŹ – Rzecznik ds. Uroczystości Szkolnych
  • KLEMENS KALINOWSKI i KATARZYNA OBUCHOWSKA – Rzecznik ds. wyjść