Nasze Osiągnięcia

KONKURSY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS OMNIBUS 2013

Wynik bardzo dobry uzyskali: Zuzanna, Maksymilian
Wynik dobry uzyskali: Ignacy, Joanna

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK HUMANISTYCZNY 2013

Wynik bardzo dobry w kraju uzyskały: Zuzanna Katarzyna
Wynik dobry uzyskała: Paulina

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ENGLISH ACE 2013"

Wynik bardzo dobry uzyskali: O.Makała J.Boruc Ł.Kępiński
Najlepszy Wynik w szkole uzyskał: Oskar Makała

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ENGLISH HIGH FLIER 2013"

Wynik bardzo dobry uzyskali: A.Bieniek T.Nguyen
Ł.Kępiński
O.Makała
K.Mirek
M.Flaga
H.Markiewicz

Wynik dobry uzyskali:
K.Bieniek
P.Jurek
A.Pytka

Najlepszy Wynik w szkole uzyskała: Joanna Boruc

GEOGRAFIA

I etap-szkolny: 16.10.2015 pt
II etap-rejonowy: 16.11. 2015 pn
III etap wojewódzki: 12.01.2016 wt

CHEMIA

I etap-szkolny: 19.10.2015 pn
II etap-rejonowy: 18.l1. 2015 śr
III etap wojewódzki: 13.01.2016 śr

JĘZ POLSKI

I etap-szkolny: 21.10.2015 śr
II etap-rejonowy: 23.11.2015 pn
III etap wojewódzki: 18.01.2016 pn

MATEMATYKA

I etap-szkolny: 26.10.2015 pn
II etap-rejonowy: 27.11.2015 śr
III etap wojewódzki: 22.01.2016 pt

BIOLOGIA

I etap-szkolny: 28.10.2015 śr
II etap-rejonowy: 30.11. 2015 pn
III etap wojewódzki: 25.01.2016 pn