ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2018

Wyjazd integracyjny

25 – 29 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2018

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca– 3 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny:

 

      • część humanistyczna.

18 kwietnia 2018

      • część mat. – przyrod.

19 kwietnia 2018

      • język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 grudnia 2017

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

01 czerwca 2018