MISTRZOSTWA DZIELNICY OCHOTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I LICEÓW W SZACHACH K O M U N I K A T O R G A N I Z A C Y J N Y

1. Organizator : - Gimnazjum Prywatne Nr 2 ul.Jasielska 49/53, Warszawa
2. Współorganizator : - Mazowiecki Związek Szachowy
3. Cel : wyłonienie najlepszych młodych szachistów dzielnicy Ochota, popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży, możliwość zdobycia/poprawienia kategorii szachowej
4. Termin i miejsce : 10.02.2018 roku, godz.10.00 - Gimnazjum Prywatne Nr 2, ul.Jasielska 49/53, 02-128 Warszawa

Turniej rozegrany zostanie na dystansie 7 rund w tempie P-30 (30 minut na całą partię dla każdego zawodnika), w konkurencji Gimnazjów i Liceów (turniej A), oraz Szkół Podstawowych (turniej B). Prowadzona będzie klasyfikacja łączna, oraz osobna dla dziewcząt.

Uprawnieni do gry w turnieju A : uczniowie uczęszczający do gimnazjów i liceów dzielnicy Ochota, w turnieju B : uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych dzielnicy Ochota. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do gry uczniów uczęszczających do szkół w innych dzielnicach. Zgłoszenia do dnia 09.02.2018 na stronie chessarbiter.com lub bezpośrednio przed zawodami. Powinno zawierać : imię, nazwisko i płeć zawodnika, nazwę szkoły, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, ranking i kategorię szachową (jeśli posiada). Wpisowe w wysokości 10 zł. dla rejestrujących się na stronie turnieju lub 20 zł. dla rejestrujących się w dniu zawodów u sędziego głównego płatne na miejscu.

5.Nagrody i wyróżnienia :
Dla zwycięzców turnieju A i B oraz dla najlepszej zawodniczki: puchary i nagrody rzeczowe Dla najlepszej trójki turniejów A i B : medale i nagrody rzeczowe Dla miejsc 4-10 upominki i słodycze. W zawodach obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach, sędziować będzie sędzia klasy państwowej.

UWAGI KOŃCOWE :
Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Sędzia główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników. Na miejscu przewidziane są gorące i zimne napoje oraz bezpłatny bufet (kanapki, sałatki, słodycze) przygotowane przez uczniów i pracowników Gimnazjum Prywatnego nr 2. Organizator zapewnia sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian treści niniejszego komunikatu.