Prywatne Gimnazjum Nr. 2 w Warszawie

ul. Jasielska 49/53
02 - 128 Warszawa
tel. fax. 659 02 40
e-mail: gimn-prywatne-2@o2.pl

nr rachunku: 42 1060 0076 0000 3200 0114 8041