Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

---------------------------------------------------------2015---------------------------------------------------------

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015
Wyjazd integracyjny 28.09.2015 - 02.10.2015
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2015 - 31.12.2015

---------------------------------------------------------2016---------------------------------------------------------

Ferie zimowe 01.02.2016 - 14.02.2016

Wiosenna przerwa świąteczna 24.03.2016 - 29.03.2016

Egzamin gimnazjalny
—18.04.2015 część humanistyczna
—19.04.2015 część mat-przyr.
—20.04.2015 język obcy nowożytny

Zielona szkoła 05.2016
Zakończenie roku szkolnego 24.06.2016
Ferie letnie 25.06.2016 - 31.08.2016

----------------------------------------------Pozostałe Daty------------------------------------------

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14.10.2015; 4,5.01.2016; 02.05.2016; 27.05.2016

Dzień otwarty dla kandydatów - 08.03.2016